Tầm nhìn

Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp sẽ trở thành nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng, đủ sức cạnh tranh trong thị trường lao động khu vực Đông Nam Á về các mặt: Thiết kế kết cấu công trình Chỉ đạo kỹ thuật thi công trên công trường Nghiên cứu các kỹ thuật, công nghệ mới đảm bảo tính bền vững của công trình dưới mọi tác động.

Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững kinh tế xã hội của khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.

Tin mới

Chơi Video

SỰ KIỆN GẦN ĐÂY

09 Th9 , 2021
19 Th2 , 2022
12 am - 12 am online on Zoom
11 Th4 , 2022
06 pm - 12 am Sân bóng đá Thanh Thanh

Trường Đại học Bách khoa - ĐH Đà Nẵng

Khoa Xây dựng DD &CN

1976

Xây dựng và phát triển

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất và hoạt động của khoa.